Canal-Control + Clean (CC+C)

CC+C steiht al över 30 Johren för allens wat mit den Kanool to doon hett

Uns Weten un de Erfohrung hebbt uns to een vun de Gröttsten mookt wenn dat bi Woterafleitungsrohren üm`t Reinmoken, üm dat Dörchkieken un ok  dorüm geiht, of dat Rohr dicht is. Kloor kümmert wi uns ok üm dat Repareeren, wenn`t Maleschen gifft.

Wi mookt TV-Kontrullen un söökt no Schodens. Wi mookt Afnohmen wenn dor wat niet buut woorn is, wi kümmert uns over ok üm dat Saneern vun Rohren. Dorför hebbt wi heel moderne Technik, wi köönt Rohren vun 50 bit 3.000 Millimeter Dörchmeter op een Längte vun 1.000 Meter op eenmol ünnersöken.

So een undichte Leitung kann dörch utlopen schietig Woter al mol een Gefohr för dat Grundwoter un ok för den Bodden warrn. So kann dat passeern, dat de Kanolen, de Pumpstatschonen un de Klärwarken överlast warrt. Un ok dat Doolsacken vun den Grundwoterspegel un dat Anwassen vun Schoodstoff in´t Woter kann dorbi rutsuern. As zertifizeerten Fachbedrief kiekt wi uns de Afwoterleitungen elektroonsch stüert an. Uns Bericht doröver mookt kloor, wo dat mit dat Stück Rohr utsüht, wat wi uns ankeken hebbt.

MG

Över veele Johren weet uns industrielle un ok kommunale Kunnen, wat se an uns hebbt. Uns Deensten sünd no „Gütezeichen Kanalbau“ zertifizeert.

Wi sünd för Se dor, wo Se uns bruukt! Of in Norddüütschland, överall annerwegens in Düütschland, in Europa un ok in den Rest vun uns Welt – uns Lüüd sünd jümmers un överall dor.